Voorwaarden webhosting

1.    SPECIFICATIE

 1. Actuele specificaties van de verschillende hosting pakketten met de daaraan gekoppelde limieten, aantallen en opties staan op http://Number51.nl
 2. Specificaties en functionaliteit kunnen door Number51 worden gewijzigd. Over het algemeen geldt dat Number51 nooit specificaties of functionaliteit van de klant zal afnemen, het is echter niet altijd mogelijk functionaliteit te behouden in het oogpunt van vooruitgang en veiligheid. Number51 zal hierbij altijd rekening houden met de situatie van de klant en deze tijdig informeren alvorens wijzigingen aan te brengen in de hosting omgeving.

2.    DOMEINNAMEN

 1. Indien via Number51 een domeinnaam is aangevraagd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), InterNIC (dan Network Solutions) of een ander registratie bureau is Number51 in geen geval aansprakelijk indien een domeinnaam wordt afgesloten, geweigerd, reeds bezet is of in andere gevallen.
 2. Wanneer er bij dit contract of account een domeinnaam wordt aangevraagd of verhuist dient de klant tenminste de wettelijke papieren te verstrekken aan Number51.

3.    Betaling & Contracttermijn

 1. Ondergetekende (klant) machtigt Number51 tot het automatisch incasseren van het jaarlijkse bedrag (incl. BTW) en eventuele extra kosten (incl. BTW) zoals genoemd in dit contract. Incassering vindt plaats omstreeks de eerste dag van de maand vanaf de bank-/girorekening (van klant) zoals in dit contract vermeld. Hierbij geldt een terugboektermijn van 30 dagen.
 2. Alle bedragen genoemd in dit contract zijn exclusief 19% BTW tenzij anders aangegeven.
 3. Betaling geschied steeds één jaar vooruit. Indien het contract wordt verbroken is geen terugbetaling mogelijk voor een reeds vooruitbetaalde periode.
 4. Dit contract is geldig voor een periode van tenminste één jaar na dagtekening en wordt steeds aan het eind van een periode stilzwijgend verlengt met een periode van één jaar.
 5. Bij het opzeggen van dit contract dient dit minimaal 30 dagen voor het eind van de periode schriftelijk te gebeuren.
 6. Het jaarlijkse bedrag is afhankelijk van het gekozen pakket. Actuele prijzen staan op https://number51.nl
 7. Number51 mag jaarlijks met ingang van het nieuwe kalenderjaar, mits aangekondigd, een inflatie en tariefcorrectie toepassen van maximaal +/- 5%.

4.    BIJBETALING EN MEERPRIJZEN

 1. Overschrijding van Dataverkeer kan op na- en op voorcalculatie gefactureerd worden. Nacalculatie is wanneer er geen dataverkeer van tevoren is ingekocht. Voorcalculatie is het tenminste één maand van tevoren inkopen van dataverkeer. De actuele tarieven voor na- en voorcalculatie staan op http://Number51.  Dataverkeer wordt altijd naar boven afgerond per GB.
 2. Wanneer de klant verantwoordelijk is voor een percentage CPU gebruik dat in strijd is met de Fair Use Policy en Number51 hierover een klacht heeft ontvangen van een andere klant die gebruik maakt van dezelfde server, kan Number51 per maand € 25,- in rekening brengen per 10% CPU gebruik of de hosting tijdelijk onderbreken.

5.    AANSPRAKELIJKHEID

 1. Number51 beheert haar servers volgens 99,98% uptime specificaties. Number51 kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen dan wel niet meer functioneren, slecht functioneren of verkeerd functioneren van een dienst of vervolg schade die hieruit voortvloeit. Number51 garandeert altijd op basis van best-effort vervolgschade voor de klant te voorkomen dan wel minimaliseren.
 2. Number51 mag een dienst stop zetten als zij daartoe reden heeft of daartoe wordt opgedragen door een andere (gerechtigde) partij.
 3. Indien volgens Number51 alles correct is geïnstalleerd en Number51 moet toch haar diensten verlenen wegens het niet kundig (kunnen) handelen van de klant, dan kan Number51 daarvoor kosten in rekening brengen.
 4. Indien de klant schade berokkend aan de apparatuur van Number51, een ander bedrijf of aan andere personen dan kan Number51 daarvoor ook kosten in rekening brengen. Number51 is niet aansprakelijk voor verlies en of beschadiging van gegevens.